Contact us

Headquarters:

TI Sparkle Greece S.A
Zaimi 1 & Psatha, 15127 Melissia, Athens
Tel.:  30 210 810 2633
Fax:  30 210 803 0555
Email: info-gr@tisparkle.com


Data Centers:

Koropi

Litous 12, 19400, Thesi Alonistra


Tel:  +30 210 602 1164 
Fax: +30 210 602 1174


 


Metamorfosis

Ermou 37, 14452, Metamorfosis, Attiki


Tel:
+30 210 285 4133
Fax: +30 210 285 3563
Athens Local Operating Centre (LOC)

Email:loc-gr@tisparkle.com

 
CHANIA

Saridantoni 70A, 73100, Crete 

Tel: 
+30 282 107 9455
Fax: +30 282 107 9293